TRADIČNÍ KARATE , Na Zatlance 11, Praha 5

Japonské bojové umění založené na

rychlých, přesných úderech a efektních

kopech s využitím dynamiky celého těla.

Sestavy pohybů i cvičné souboje tříbí

techniku, posilují tělo a kultivují ducha.